प्रीतिमा लेख्नुहोस
स्पेशल क्यारेक्टर्स: र्‍य र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ॐ ण ।
रोमन नेपालीमा लेख्नुहोस
युनिकोडमा लेख्नुहोस